ROK 1999

Sesja naukowa: „Przemiany architektury rezydencjonalnej w XV-XVIII w. na terenie d. woj. Sandomierskiego”. Współpraca: TPK, Civitas. Uczestnicy: dr S. Kołodziejski, dr A. Marciniak-Kajzer, prof. L. Kajzer, prof. M. Brykowska, prof. Z. Bania, E. Kubiak, J. Lewicki.

 

Efektem była publikacja książkowa.