ROK 2006

Skarżysko – Kamienna– uroczyste nadanie imienia Bibliotece miejskiej imienia ks. prof. Sedlaka

Chęciny, Sesja popularno-naukowa pt. Świątynie chęcińskie, przygotował D. Kalina

Małogoszcz. Odbyła się sesja popularno-naukowa pt. Polskie Karczmy, przygotował D. Kalina, E. Traczyńki

Radków, promocja książki Dzieje i Zabytki Małych Ojczyzn. Gmina Radków

Włoszczowa. Sesja poświęcona budowlom obronnym wzniesionym przez rodzinie Szafrańców, objazd: naukowy obejmujący miejscowości: Czarnca, Secemin, Oleszno, Kurzelów, przygotował Cz. Hadamik

Sobków, Dziedzictwo Sobkowa, przygotowane przez młodzież gimnazjum w Sobkowie

Stopnica, Sesja naukowa pt. Zamek królewski w Stopnicy, przygotował D. Kalina, Cz. Hadamik

Łagów, Sesja  popularno-naukowa pt. Świątynie Łagowa, przygotował D. Kalina

Kielce-DK Zameczek, wystawa grafik R. Mirowskiego

Chęciny

1 X 2010 r. Klasztor Franciszkanów

Franciszkańskie Domy Zakonne w Chęcinach

W dniu 1 października 2006 roku w kościele Franciszkanów w Chęcinach odbyła się sesja popularno-naukowa. Udział  w niej wzięli udział O. dr Adam Mączka wychowawca i wykładowca w Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie, brat Krzysztof Bawek, O. Tomasz Pawlik z chęcińskiego zgromadzenia oraz Dariusz Kalina z Regionalnego Ośrodka Badan i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Celem spotkania było przedstawienie historii i dziejów zgromadzeń zakonnych: Franciszkanów, powstałego w 1368 roku, oraz Zakonu .Klary (obecnie SS. Bernardynek), powstałego w 1643 r.

Brat K. Bawek przedstawił istniejące źródła do dziejów obu zgromadzeń znajdujące się w archiwum klasztoru Franciszkanów w Krakowie, O. dr A. Mączka przedstawił obszerny referat o życiu duchowym i codziennym wewnątrz murów klasztornych w wiekach średnich, w czasach nowożytnych i obecnie. Przedstawione zostały w formie przeźroczy elementy wyposażenia kościoła, kaplicy i klasztoru, utracone po kasacji klasztoru po 1817 r.– obecnie zniszczone lub rozproszone; przypomniał fundatorów i dobrodziejów obu klasztorów.

Zapowiedziane zostały dwie książeczki – jedna dotycząca Klasztoru Franciszkanów, druga SS. Bernardynek, które pojawić się powinny około połowy roku przyszłego, poprzedzone być może sesją naukową, również w chęcińskim klasztorze. Ojcowie Franciszkanie i Siostry Bernardynki otrzymały płyty DVD z fotokopiami dokumentów pisanych i ikonograficznymi dotyczącymi obu zgromadzeń i zabytków ruchomych i nieruchomych będących obecnie i niegdyś w ich posiadaniu.

W krużgankach klasztoru Franciszkanów wystawiona została wystawa grafik Romana Mirowskiego, dyrektora ROBiDZ w Kielcach pt. „Zabytki ziemi chęcińskiej”.

___________________________________________________________________

Kielce

16 IX 2006 r.

Zameczek

Archeologia Kielc.

Świętokrzyskie ślady Kacpra Fodygi.

____________________________________________________________________

Małogoszcz

20 VIII 2006 r.

Promocja książki miasto i gmina Małogoszcz. z serii Dzieje i zabytki Małych Ojczyzn”

________________________________________________________________

Skarżysko-Kamienna

7 X 2006 r.

Uczniów po sobie nie zostawiłem…, a jednak”. 95 lecie urodzin księdza profesora Włodzimierza Sedlaka, twórcy bioeletroniki i teorii krzemowej.

_____________________________________________________________

Sobków

7 X 2006 r. Zespół Szkół

Garncarstwo

__________________________________________________________

Stopnica

11 X 2006 r. Gminny Ośrodek Kultury

Zabytki królewskiego miasta Stopnicy

Organizatorzy:

Urząd Gminy Stopnica

Towarzystwo Przyjaciół Stopnicy

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

 

  1. Zamek w Stopnicy w świetle dotychczasowych badań archeologicznych, mgr Czesław Hadamik, ROBiDZ Kielce
  2. godz. 1345 –1420 Stopnica jako miejsce pielgrzymkowe, mgr Jarosław Leszczyński, Muzeum Wsi Kieleckiej Kielce
  3. godz. 1425-1500 Zabytki w królewskim mieście Stopnicy, mgr Dariusz Kalina, ROBiDZ Kielce

______________________________________________________________

Radków

9 IX 2006 r.

Dzieje i zabytki na terenie Gminy Radków.

___________________________________________________________

Warszawa

31 X 2006 r.

 

Wystawa „Polskie jarmarki”, przygotowana przez Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach i Praska Giełdę Spożywczą, towarzyszyła w dniu 3 października 2006 konferencji zorganizowanej przez  senacką Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Roman Mirowski, dyrektor ROBiDZ w Kielcach, krótko przedstawił  genezę i przesłanie wystawy a następnie oprowadził po niej Marszałka Senatu RP, Pana Bogdana Borusewicza i innych uczestników konferencji. Odbyła się także promocja książki „Polskie jarmarki”, będącej pokłosiem wystawy – a wydanej staraniem Praskiej Giełdy Spożywczej.

_____________________________________________________________

Włoszczowa

X

Zbiory archeologiczne, historyczne i etnograficzne w Izbie Regionalnej Ziemi Włoszczowskiej