BUSKO-ZDRÓJ

 25 IX 2009 r.

Sesja popularno-naukowa pt. SESJA POPULARNO-NAUKOWA BUDOWNICTWO REZYDENCJONALNO – OBRONNE NA TERENIE GMINY BUSKO – ZDRÓJ

PROGRAM

CZĘŚĆ I – Sala Koncertowa Sanatorium „Marconi” – godz. 10.00
10.00 – 10.20 Powitanie
10.25 – 10.50 Roman Mirowski, Sanatorium Marconiego w Busku-Zdroju na tle architektury XIX wiecznej Europy
10.50 – 11.20 Dariusz Kalina, Budownictwo rezydencjonalno-obronne na terenie Gminy Busko-Zdrój
11.20 – 11.30 Przerwa kawowa
11.35 – 12.00 Franciszek Rusak, Eremus Marchionalis, czyli pustelnia kamedułów w Szańcu 1722 – 1819
12.05 – 12.20 Rozdanie nagród uczestnikom konkursu „Ponidzie – Moja Mała Ojczyzna” młodzież z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Busku-Zdroju
12.20 – 14.00 – Przerwa
CZĘŚĆ II – Aula Buskiego Samorządowego Centrum Kultury – godz. 14.00
14.00 – 14.30 Wiesław Kaczmarek, Społeczna opieka nad zabytkami Wsparcie czy utrudnienie w ochronie dziedzictwa kulturowego?
14.30 – 14.50 Prezentacja Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Busko-Zdrój–przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
14.50 – 15.10 Sebastian Motyl, Prezentacja szlaku dworów w okolicach Buska
15.15 – 15.30 Aleksandra Imosa, Ochrona dziedzictwa kulturowego przez Koła Gospodyń Wiejskich
15.30 – 16.00 Zamknięcie sesji i uroczyste zakończenie obchodów EDD2009 na terenie województwa świętokrzyskiego

Otwarcie wystawy grafik Romana Mirowskiego „Zamki południowej Polski”.

Organizatorzy:
Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Busku-Zdroju
Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
Buskie Samorządowe Centrum Kultury
Patronat medialny: portal regionalny busko.com.pl

 

w którym obchody koordynuje Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Nastąpi to podczas sesji popularno-naukowej, poświęconej w głównej mierze budownictwu rezydencjonalno-obronnemu w gminie Busko-Zdrój.

W przygotowaniu jest książka poświęcona temu zagadnieniu.

edd_okladka.jpg

Na sesji ma być prezentowana wystawa grafik Romana Mirowskiego „Zamki południowej Polski”.

Ponadto przygotowywana jest wystawa malarstwa buskiego artysty Leszka Kurzei „Dwory Ponidzia (istniejące i nieistniejące)”.

edd_szaniec.jpg
Dwór w Szańcu-  wg.  Leszka Kurzei

oficjalne zakończenie obchodów EDD 2009  w Busku-Zdroju w skali całego województwa