ROK 1997

Sesja naukowa: „Siedziby biskupów krakowskich na terenie d. woj. sandomierskiego”. Współpraca – Civitas. Prelegenci: dr. S. Kołodziejski, prof. M. Brykowska, prof. L. Kajzer, dr. L. Adamczyk, dr J. Lewicki, D. Kalina, A. Piasecka.

 

Efektem była publikacja książkowa.