ROK 2005

 

BUSKO-ZDRÓJ

wystawa grafik pt. „Zbory na Ponidziu” R. Mirowskiego

 

_________

CHĘCINY

01 10 2005

 

Renesansowe Chęciny, przygotował D. Kalina, D. Długosz,

Renesans w Chęcinach. Ludzie i obiekty

„Kacper Fotyga. Architekt, budowniczy, wójt”

„Szlak dziedzictwa w mieście i gminie Chęciny. Projekt”

 

_________

JĘDRZEJÓW

24 IX 2005

Cystersi-Jędrzejów-Ziemia Jedrzejowska. Wspólne dziedzictwo

UM Jędrzejów

Inst. Historii UJ

Czesław Hadamik

„Problem siedziby kasztelanii małogoskiej w świetle badań archeologicznych”

_________

ŁAGÓW


W ramach edycji EDD odbyła się impreza pt. Łagowskie garncarstwo

Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej

ROBiDZ Kielce,

Urząd Gminy Łagów

Czesław Hadamik

„Ekspansja ceramiki białej na przykładzie Chęcin”

 

_________

Małogoszcz

7 10 2005

Młynarstwo i piekarstwo w gminie Małogoszcz Z tradycji XVI w. Małogoszcza – sesja popularno-naukowa z festynem ludowym

 Organizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy Małogoszcz

Towarzystwo Przyjaciół Małogoszcza

MGOK W Małogoszczu

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach


Godzina rozpoczęcia: 1100, planowane zakończenie spotkania ok. 1500

 

Miejsce spotkania: Gminny Ośrodek Kultury?

Program dnia:

  1. godz. 1100 – 1115 Słowa powitania zgromadzonych przez Burmistrza miasta Małoszcz oraz osoby reprezentującej ROBiDZ w Kielcach
  2. godz. 1115 – 1145 Geologia miasta i gminy Małogoszcz– mgr Jerzy Fijałkowski, Kielce
  3. godz. 1245 –1330 Miasto Małogoszcz w XIV-XVIII w.-mgr Dariusz Kalina, Kielce
  4. godz. 1330 – 1355Małogoski ośrodek garncarski – mgr Eugenia Fijałkowska, Kielce
  5. godz. 1355 – 1415 Szlak Dziedzictwa na terenie miasta i gminy Małogoszcz – PTTK „Bartek” (w formie wędrówek pieszych, rowerowych, kajakowej, samochodowej-propozycja

Młyn BOCHENIEC

 

___________________________________________________________________

MAŁOGOSKA REGIONALNA IZBA MUZEALNA

 

 

 

________

Secemin

2 10 2005

UG Secemin

Zespół Szkół w Seceminie

Dziedzictwo Kulturowe gminy Secemin

Odbyła się sesja popularno-naukowa przygotowana przez Cz. Hadamika i E. Traczyńskiego pt. Dziedzictwo kulturowe Gminy

Czesław Hadamik

„Siedziba obronna Szafrańców w Seceminie w świetle badań archeologicznych”

Edward Traczyński

„Zbiory etnograficzne w kolekcji Zespołu szkół w  Seceminie oraz Państwa H. i S.  Krzysztofików w Seceminie

 

IZBA MUZEALNA

 

________

Sobków

Ogólnokształcących, UG Sobków

21 X 2005

Ogólnokształcących, UG Sobków

Sesja popularno-naukowa Renesansowe zabytki w okolicy Sobkowa, przyg. D. Kalina

Renesansowe miasto Sobków

 

 

Dariusz Kalina

„Rola znajomości historii regionalnej dla kształtowania świadomości kulturowej środowisk lokalnych”

 

________

Węchadłów\

2 01 2005

UG Michałów

Gimnazjum w Węchadłowie

Dariusz Kalina

„Dzieje i zabytki Małej Ojczyzny – gmina Michałów”

Odbyła się sesja popularno-naukowa pt. Dziedzictwo Gminy Michałow, przygotowali: A. Wójcik, R. Dąbrowski, D. Kalina,

PROGRAM OBCHODÓW EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA

 

WĘCHADŁÓW 02 10 2005

 

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

Urząd Gminy Michałów

Gimnazjum w Węchadłowie

Miejsce: Sala gimnastyczna w Gimnazjum w Węchadłowie

Termin: 2 X 2005 r.

Kontakt: Agnieszka Wójcik tel. 601-419-609

Tel. Szkoły: 35-66-133

 

 

Program :

 14.00 – 14.15powitanie gości przez wójta Gminy Michałów (mgr inż. Stanisław Szewczyk),  osobę reprezentującą ROBiDZ w Kielcach i dyrekcję szkoły (Anna Golik).

 

14.15-14.20przyśpiewka regionalna w wykonaniu koła gospodyń wiejskich z Węchadłowa

 

14.20- 14.25- Ogłoszenie konkursu wiedzy o regionie (pytania będą dotyczyć prezentacji, żeby młodzież miała motywację do słuchania ;-))

 

godz. 14.2514.35 Warunki naturalne Gminy– mgr Maciej Miernik

 

14.35- 14.40ogłoszenie wyników konkursu na hasło promujące Gminę Michałów (konkurs pod patronatem wójta)

 

14.40- 14.50- krakowiaczek w wykonaniu uczniów  z SSP w Sędowicach

14.50 -15.25 Dzieje miejscowości położonych na terenie Gminy-mgr Dariusz Kalina, ROBiDZ Kielce

15.25– 15.45 Powstanie styczniowe na terenie gminy-bitwa pod Górami, mgr Agnieszka Wójcik, Węchadłów

15.45-15.50 – sylwetka Henryka Dembińskiego, uczeń III klasy gimnazjum Rafał Dąbrowski (miłośnik historii)

1555 – 1645Zabytki na terenie Gminy, mgr Dariusz Kalina, ROBiDZ Kielce

16.45-16.55– prezentacja regionu w wykonaniu SSP w Górach ( piosenka albo taniec- dopiero ustalamy)

16.5517.20 Szlak Dziedzictwa na terenie gminy Michałów-PTTK „Bartek” (w formie pieszej, rowerowej i samochodowej)

17.20-17.30taniec w wykonaniu zespołu „Tęcza” z Michałowa

1730 – 1800prezentacja programu „Moje JA w kulturze” – mgr Dariusz Kalina, ROBiDZ Kielce

1800Prezentacja najlepszych wierszy o regionie, wręczenie nagród w konkursie na wiersz i konkursie plastycznym, podsumowanie obrad, pożegnanie gości

Proponujemy na koniec regionalny poczęstunek (pieczony chleb, placek ze śliwkami, bigos i inne) . Obsługa ze strony koła gospodyń ( w regionalnych strojach). Menu ustalamy, kucharka i chęci do gotowania już są.

Aby wciągnąć do tego młodzież proponujemy konkursy:

  1. Wiedzy o regionie– pytania dotyczyłyby wystąpień ( prośba, o wcześniejsze przygotowanie 2-3 pytań do każdego z wystąpień)
  2. Konkurs na hasło promujące gminę pod patronatem wójta
  3. Konkurs na wiersz o swojej miejscowości
  4. Wystawa prac plastycznych przedstawiających walory historyczno- krajoznawcze gminy i okolicy ( mogą być prace z Lubczy bo stamtąd mamy uczniów i nie możemy ich wyłączyć z imprezy)

 

Prowadzimy rozmowy z lokalnym kolekcjonerem białej broni i Stadniną Koni.

________

WŁOSZCZOWA

7 10 2005

Starostwo Powiatowe Włoszczowa

Czesław Hadamik

„Średniowieczne siedziby obronne w Europie i na ziemiach polskich”