EDD 2008 r.

Od Ojcowizny do Ojczyzny

________

Busko-Zdrój

Organizatorem było:

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Busku Zdroju

 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008:

-udostępniono turystom i kuracjuszom zabytkowych wnętrz drewnianego kościółka p.w. św. Leonarda w Busku  połączone ze spacerem dla kuracjuszy z części zdrojowej Buska do obiektu. (Sebastian Motyl (TOnZ) spacer, udostępnienie wnętrz i opowieść o historii kościoła  Justyna Nurek (TOnZ)

-odbyto spacer „Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu” [Szlak łączy dwa drewniane kościoły: kościół p.w. św. Leonarda w Busku i kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Chotelku Zielonym}(wycieczkę poprowadzi Sebastian Motyl  przewodnik świętokrzyski).

-w porozumieniu z Bogdanem Orłowskim  kustoszem Muzeum Ziemi Buskiej i członkiem TOnZ zorganizowano Dzień Otwarty Muzeum.

-wystawiono wypożyczoną z KOBIDZ wystawę „Polska. Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”. TOnZ w porozumieniu z Buskim Samorządowym Centrum Kultury (powierzchnie wystawowe w BSCK).

 

Choć Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce są organizowana już od kilkunastu lat buski Oddział TOnZ włączył się w obchody po raz pierwszy. Można by rzec, pilotażowo. Stąd niezbyt może bogaty program i brak rozmachu. Wstęp i udział we wszystkich imprezach, organizowanych w ramach EDD był oczywiście bezpłatny.

Rozpoczęliśmy w niedzielę 14 września spacerem dla kuracjuszy i turystów do kościoła św. Leonarda, który w tym dniu był udostępniony dla zwiedzających (spacer z części zdrojowej Buska do kościoła – Sebastian Motyl, opowieść o historii  kościoła – Justyna Nurek). Frekwencja na spacerze – 45 osób, ponadto przeszło 30 osób zwiedzało kościół indywidualnie.

We wtorek 16.09. zorganizowaliśmy pieszą wycieczkę terenową 8 kilometrowym „Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu”, połączoną ze zwiedzaniem drewnianych kościołów w Busku i Chotelku Mimo fatalnej pogody wycieczka odbyła się. (wycieczkę poprowadził przewodnik świętokrzyski – Sebastian Motyl).

W sobotę 20.09 wraz z Panem Bogdanem Orłowskim – (społecznym kustoszem Muzeum Ziemi Buskiej i członkiem TOnZ) zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Muzeum. Uczestników – ponad 40.

Ponadto, z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie wypożyczyliśmy wystawę „Polska. Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, która była prezentowana w dniach 15.09 – 2.10, w Galerii „Antresola” Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Kuratorem wystawy jest Pan Maciej Rymkiewicz (KOBiDZ).

Trudno ustalić ile osób zwiedziło wystawę – sądząc po wpisach w Księdze Pamiątkowej na pewno ponad 100. Ogółem, we wszystkich imprezach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 w Busku-Zdroju brało udział prawie 300 osób.

Ponadto, przygotowaliśmy wystawę grafik Romana Mirowskiego (Dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach) „Drewniane kościoły i dzwonnice Ponidzia”, która po prezentacji w kilku miejscach będzie docelowo, na stałe eksponowana w drewnianym kościółku św. Leonarda w Busku, który jest pod szczególną opieką naszego Oddziału.

W ramach EDD nie udało nam się zorganizować wystawy o cmentarzu żydowskim w Busku (zdjęć pochodzących z dokumentacji fotograficznej kirkutu, jaką przeprowadził na wiosnę nasz Oddział oraz fotografii archiwalnych). Wystawa miała być prezentowana w Muzeum Ziemi Buskiej.

koordynator obchodów EDD 2008 w Busku: Sebastian Motyl

Wiceprezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Busku-Zdroju

______

Chęciny

W niewielkim gronie, przypomniane zostały wydarzenia z drugiej wojny światowej, które zostały uwiecznione w nazwie głównego placu w Chęcinach – Plac u2 Czerwca. Został odczytany artykuł pana Henryka Ziółkowskiego, zamieszczony w gazecie „Słowo Ludu”. było to nawiązanie do planowanej w Szewcach pod Chęcinami rekonstrukcji bitwy partyzantów z wojskami niemieckimi.

W Chęcinach edycje Europejskich Dni Dziedzictwa odbywają się corocznie od 1999 roku. W 2007  r.odbył się program pt. „Rok Chęcin 2007. Przeszłość dla Przyszłości.” Udokumentowaniem tego wydarzenia są wydane trzy pozycje książkowe: „Spacer po Chęcinach, D. Kalina),” Chęciński Album (R. Mirowski), „Chęciny na starej fotografii. szkice z dziejów miasta” (praca zbiorowa) oraz mapa turystyczna. W efekcie tego eksperymentu polegającego na odbyciu szeregu imprez na terenie miasta i gminy Chęciny powstało Towarzystwo Ziemi Chęcińskiej. które w tym roku zaprezentowało w ramach EDD w swoje siedzibie, tj. w dawnym kościele Szpitalnym p.w. Świętego Ducha w Chęcinach, relacje dotyczącej skarbu brązowego sprzed około 3000 lat odnaleziony kilka dni wcześniej na polu we wsi Skiby. Zaprezentowany został również przygotowany przez Zespól Szkól Ogólnokształcących spektakl „Katyń”. Został przypomniany przez Dariusza Kalinę artykuł o bitwie pod wsią Szewce i przeprowadzonej akcji odwetowej przez Niemców na terenie miasta Chęciny. Projektowane Drugie Nocne Zwiedzanie Zabytków w Chęcinach odbyło się w późniejszym terminie.

Podczas spotkań w Chęcinach udało się przekonać władze miasta i dyrekcji zespołu szkół w Chęcinach, aby placówką nosiła imię Kacpra Fodygi, architekta, rzeźbiarza, gwarka, wójta etc., żyjącego w pierwszej połowie XVII w.

______

Bukówka

18 IX 2008

Szkoła Podstawowa nr

Na ulicy Wrzosowej, pod Górą Telegraf funkcjonuje Szkoła Podstawowa 8. Mieści się ona na posesji i w budynkach po koszarach 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów (2 PAL), a później jednostki przeciwlotniczej Wermachtu  a następnie obozu jeńców radzieckich. Nie wszyscy mieszkańcy tej niewielkiej dzielnicy Kielc pamiętają, że mieściła się kolebka jednostki wojskowej, która walczyła na Westerpaltte.

Na spotkaniu z panią dyrektor szkoły podkreślono, że istnieje pomysł na nadanie tejże szkole imienia 2 Pułku Artylerii Lekkiej  tym bardziej, że szkoła oczekuje na zmianę dotychczasowego imienia.

W sobotę 18 IX odbył się Apel ku czci żołnierzy z 2 i 4 pułku legionów z udziałem Wojska Polskiego, nauczycieli szkoły, Korneliusza Kadzidłowskiego z Szewc, który ufundował kamienną tablicę umieszczoną na sąsiadującym ze szkoła budynku, upamiętniającą żołnierzy 2 PAL.

Dzieci wraz z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami uczestniczyły w apelu na którym Dariusz Kalina z ROBiDZ w Kielcach przedstawił w skrócie dzieje powstania 2 PAL szlak bojowy i działania jednostki na niwie oświatowej, kulturalnej i budowlanej na terenie miasta, a także okres powojenny, kiedy zlikwidowano jednostkę. Dzieci w grupach zwiedziły jednostkę oprowadzane przez dyżurnych żołnierzy. Wozy bojowe, karabiny, śmigłowiec bardzo się dzieciom spodobał;y z historią 4 Pułku, z którego wywodzi się współczesna jednostka na Bukówce, została zaprezentowana przez dyżurnego żołnierza w Sali Pamięci.

Musieliśmy zrezygnować z grochówki i bigosiku – wymagało to większych zabiegów organizacyjnych zważywszy na obowiązujące przepisy.

W imprezie wzięły udział dwie panie z Towarzystwa przypominającego pamięć 4 pułku. Przypomniały one historię jednostki i drewnianej kapliczki znajdującej na jej terenie. W najbliższym czasie będę prowadził działania w celu wpisania tradycji 2 PAL do wyżej wspomnianego Towarzystwa.

Wraz ze szkołą ROBiDZ w Kielcach planuje wydać „jednodniówkę” o historii 2 PAL, która będzie wręczana wszystkim uczniom kończącym szkołę, oraz Gazetkę Szkolną.

Jest to jedyna szkoła podstawowa, która uczestniczyła w EDD z terenu województwa świętokrzyskiego.

_________

Daleszyce

W miasteczku odbył się Jarmark Świętego Michała, impreza zorganizowana przez  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, nawiązując do dawnej tradycji największego jesiennego jarmarku, jaki odbywał się w Daleszycach. Anna Oszczepalska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej mówiła: „Jarmark na św. Michała jest daleszycką tradycją. Zorganizowaliśmy go już po raz trzeci. Cieszy się wielką popularnością i już wpisał się na stałe w kalendarz daleszyckich imprez. W tym roku na Rynku stanęło dziesiątki straganów, a kramarze przyjechali nawet z Rzeszowa. Był grill przygotowany przez zakład masarski H. Zychowicza, ciasta upieczone przez gospodynie z Brzechowa, wystawa starej szkolnej izby, rękodzieło Teresy Klimczak, Wiesławy Łukawskiej i Heleny Wójcik. Atrakcją były występy na scenie, które gorącymi brawami nagradzała publiczność. Wystąpili mali wokaliści Klara Kraj i Klaudiusz Kanclerz, grający na key-boardzie Jaś Bieniasz, śpiewał zespół harcerski „Wybranieccy” i Dalmarjanki z KGW w Daleszycach. Zespół mażoretek z Chmielnika paradował w rytm orkiestry dętej OSP Daleszyce. Z Łagowa przyszedł Zbój Madej, byli szczudlarze. Tańczyli Dominika Nazary i Wiktor Walczykowski ze studia „KICK” i Anna Cedro z Filipem Bokałło ze szkoły „Charleston”. Śpiewała Agata Pacierz z daleszyckiego gimnazjum. Wicemarszałek województwa Zdzisław Wrzałka pogratulował Daleszanom wspaniałej zabawy.Tłumowi przed sceną nie mógł się też nadziwić starosta Zenon Janus. Publiczność wypełniła szczelnie Rynek już podczas „Godziny Biesiadnej”. Piosenki śląskiego zespołu Karpowicz Family znała niemal cała publiczność.

Uczestniczący w daleszyckim jarmarku poseł Przemysław Gosiewski, zawsze chętnie przyjeżdżający do Daleszyc, przypomniał, że w dniu jarmarku przypada rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego. Z tej okazji wraz z Burmistrzem Wojciechem Furmankiem przeszedł na Plac Cedry, gdzie złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed pomnikiem walczących o wolną

________

Kielce

12 IX 2008

Muzeum Historii Kielc

W ramach obchodów EDD odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Kielce przełomu XVIII i XIX wieku.

 

Organizatorzy:

Muzeum Historii Kielc

Regionalny Ośrodek badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

 

Wystąpili:

-Dariusz Piotrowicz, Przemiany urbanistyczne Kielc od schyłku XVIII do połowy XIX wieku.

-Dariusz Kalina, Tak zwany Gmach Leonarda w Kielcach.

-Piotr Starzyk, Parafia św. Wojciecha w Kielcach do końca XVIII wieku.

-Krzysztof Kulak, Jan Ullmann i jego kaplica grobowa na Moczydle.

-Jan Główka, Kieleckie tradycje kościuszkowskie.

-Marek Pak, Drewniane kościoły powstałe z inicjatywy księdza kanonika kieleckiego Józefa Ćwiklińskiego jako element Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

-Bożena Sabat, Ciekawostki ze zbiorów rodziny Jarońskich w Kielcach.

-Michał Sobala, Rezydencja biskupów krakowskich w świetle nowo odkrytego inwentarza z 1632 roku.

-Bogdan Nocuń, W sprawie kopca Kościuszki na Chebdziu.

Została otwarta wystawa pt. „Zabytki Kielc w grafice Romana Mirowskiego”.

 

W sesji wzięli udział uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, przedstawiciele PTTK w Kielcach, studenci Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Radio Kielce, dziennikarka „Echa Dnia”, Telewizji Kielce.

W trakcie dyskusji ROBIDZ w Kielcach zobowiązał się wstępnie do pomocy merytorycznej w sprawie ratowania mogiły kosynierów na Chebdzie, oraz prac w celu odbudowy mauzoleum Jana Ulmana na Moczydle w Jaworzni.

___________________________________________________________________________

Sitkówka-Nowiny

W ramach obchodów EDD odbył się rajd pieszy z udziałem młodzieży szkolnej i osób zainteresowanych pod tytułem: „Wspomnienia po ziemi zapisane”.

Organizatorzy:

Adam Pepasiński przewodnik PTTK

Beata Januchta dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach

Przebieg trasy: Nowiny Zgórsko Jaskinia Raj (Szlak czerwony obok miejsca egzekucji dokonywanych przez UB oraz grobów żołnierzy AK : Aleksandra Życińskiego PS. Wilczur, Karola Łoniewskiego PS. Lew, Józefa Fifarskiego PS Śmiały, Czesława Spadło PS. Mały), góra Okrąglica – Ołowianka Szewce (grób Aleksandra Gieruszki PS. Rycerz), Pasmo Zgórkie (Szlak niebieski: pomnik w miejscu bitwy partyzanckiej z 1944 roku, krzyż „Kadrówki”) Góra Patrol, Slowik, Białogon (szlak spacerowy), rezerwat Biesak, cmentarz w Białogonie.

Początek imprezy godz. 900, miejsce spotkania Przystanek MPK Słowik – Motel.

Sprawozdanie pana Adama Pepasińskiego, nauczyciela prowadzącego:

„W dniu 21 IX 2008 roku grupka uczniów zrzeszonych w Klubie 4 H działającym w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach wyruszyła na rajd pieszy. Zaplanowana trasa uległa skróceniu. Tego dnia w Szewcach miejscowi miłośnicy historii oraz kombatanci zrzeszeni w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej przygotowali pokazy wyszkolenia bojowego kawalerii, rekonstrukcje bitew: hubalczyków pod Huciskiem i oddziałów AK pod Szewcami. Rzęsisty, przedpołudniowy deszcz sprawił, ze na miejsce zbiórki przybyli tylko najwytrwalsi. Prowadził grupę przewodnik świętokrzyski PTTK, nauczyciel Adam Pepasiński. Na tę wędrówkę wybrała się też nauczycielka przyrody nowińskiej szkoły podstawowej pani Dorota Świtowska. Jeden z uczniów zachęcił do udziału w rajdzie swego tatę.

Mozolnie wszyscy wspinali się na Górę Słowikowską. Strome wejście od strony Zalesia tego dnia postawiło dodatkowe wymogi. Malutkie, spływające z góry strumyczki uczyniły te drogę dość śliską. Podczas chwilowych odpoczynków pani Dorota Świtowska uczyła uczestników rozpoznawania roślin, zabawiała ciekawymi historyjkami przyrodniczymi. Pan Adam Pepaziński wskazywał na skały obecne na drodze, opowiadał o historii tworzenia się Pasma Zgórskiego.

Na pierwszym szczycie zwycięsko rozwinęliśmy flagę Europejskich Dni Dziedzictwa podarowaną nam na tę wyprawę przez pracowników Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach – pana Dyrektora Romana Mirowskiego i pana Dariusza Kalinę Humory wyraźnie się poprawiły, bo deszcz zaczął ustawać. Powoli podchodziliśmy do pierwszego partyzanckiego grobu – Leona Górniaka „Kulki”. Przewodnik świętokrzyski PTTK Adam Pepasiński krótkie wyjaśnienia o nim zakończył prośbą o wspólną modlitwę za duszę tego bohaterskiego żołnierza Polski Podziemnej. Polecaliśmy w tej modlitwie Bogu także dusze innych żołnierzy spoczywających w szewskich lasach – Aleksandra Gieruszki „Rycerza”, Aleksandra Życińskiego „Wilczura”, Czesława Spadło „Małego”, Karola Łoniewskiego „Lwa”, Józefa Figarskiego „Śmiałego”, bezimiennych Żołnierzy Wyklętych, bestialsko, bezprawnie zamordowanych tutaj przez Urząd Bezpieczeństwa po 1945r.

W następnej kolejności zdobyliśmy Patrol – najwyższy szczyt Pasma Zgórskiego. Szlakiem czerwonym doszliśmy do mogił żołnierzy zamordowanych przez UB w Kielcach. Prowadzący przewodnik przedstawił sylwetki Aleksandra Życińskiego i jego podkomendnych, ich drogi bojowe, okoliczności uwięzienia i nieludzkiej śmierci. Dróżką obok „Raju” doszliśmy do pomnika bitwy partyzanckiej 1944r. Tutaj po Mszy Świętej spotkaliśmy się z przedstawicielami władz gminnych, panami: przewodniczącym Rady Gminy Sitkówka – Nowiny Zbigniewem Pykiem i zastępcą wójta Krzysztofem Rymem. Dzieci dzieliły się z nimi swoimi wrażeniami. Na koniec ustawiliśmy się przy pomniku do wspólnego zdjęcia – oczywiście z nasza flagą w tle.

Ten pełen wrażeń dzień zakończyły pokazy kawaleryjskie i rekonstrukcje bitewne. Z poszczególnymi prezentacjami znakomicie współgrały komentarze historyczne. Na zakończenie organizatorzy zadbali też o potrzeby cielesne uczestników uroczystości. Bigos, grochóweczka, kiełbasa, szyneczka, kiszki były znakomite. Kto zresztą wyliczy te wszystkie wspaniale przygotowane na tę chwilę potrawy? Dziewczyny ze szczególnym zachwytem patrzyły na ułanów. Niektóre śmielsze nawet dosiadały kawaleryjskich koni.

Z wielkim zainteresowaniem gromadziliśmy się wokół córki wspaniałego dowódcy AK, generała Antoniego Hedy. Na chwilę wyjrzało słońce. Ale zaraz lunął rzęsisty deszcz. Nikomu to jednak nie zepsuło humoru. Wszyscy obecni urządzili spontanicznie sobie samym koncert piosenek legionowych i partyzanckich.

Na zakończenie należy skierować jeszcze słowa podziękowania pod adresem pań z Biblioteki Gminnej w Nowinach – pani Dyrektor Beaty Januchty i pani bibliotekarki Julity Zając. Gromadzą one pracowicie wszelkie informacje o Naszej Gminie. Dzięki ich trudowi możemy nasze wyprawy wzbogacać o interesujące gawędy.

Tegoroczne imprezy w ramach EDD przygotowane przez ROBiDZ w Kielcach, wykazane w tym sprawozdaniu zostały zaplanowane i zrealizowane przez pracowników ROBIDZ w Kielcach, PTTK oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, PTTK oddział w Kielcach. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Muzeum Historii Kielc, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, przyjaciół naszego Ośrodka oraz historii Kielecczyzny.

Obecnie trwają prace nad tematami wynikłymi z obchodów EDD – tj. temat grobowca Ulmana, oraz kopca na Chebdziu.

Bukówka

Na ulicy Wrzosowej, pod Górą Telegraf mieści się Szkoła Podstawa. Mieści się on na posesji i częściowo w budynkach po najpierw koszarach 2 pułku Artylerii Lekkiej Legionów 2 PAL, a później jednostki przeciwlotniczej Wermachtu i obozu jeńców radzieckich. Przyszła mi myśl, że jako mieszkaniec tej niewielkiej dzielnicy Kielc, gdzie mieściła się kolebka 2 pułku, prawie całkowicie zapomnianej przez dzieci ii rodziców z osiedla, powinien zaproponować szkole upamiętnienie tego faktu. Na spotkaniu z panią dyrektor doszliśmy do wspólnego przekonania, że pomysł jest trafiony w dziesiątkę, tym bardziej, że szkoła oczekuje na zwianę swojego imienia. Zabronowaliśmy aby w miejsce słów dotychczasowych: 20. lecia Wojska Polskiego, Pamięci 2 Pułku Artylerii Lekkiej 2PAL.

W sobotę 18 IX odbył się „Apel ku czci żołnierzy z 2 i 4 pułku legionów” z udziałem Wojska Polskiego, nauczycieli szkoły, pana Kadzidłowskiego z Szewc, który ufundował kamienną tablicę umieszczoną na sąsiadującym ze szkoła budynku, upamiętniającą żołnierzy 2 PAL.

Dzieci wraz z nauczycielami, dyrekcją szkoły, rodzicami uczestniczyły w apelu na którym przypomniałem dzieje powstania 2 Pal, szlak bojowy i działania jednostki na niwie oświatowej, kulturalnej i budowlanej na terenie miasta, a także okres powojenny, kiedy zlikwidowano jednostkę. Dzieci w grupach zwiedziły jednostkę oprowadzane przez dyżurnych żołnierzy. Wozy bojowe, karabiny, śmigłowiec bardzo się dzieciom spodobał; z historią 4 Pułku, z którego wywodzi się współczesna jednostka na Bukówce została zaprezentowana przez dyżurnego żołnierza w Sali Pamięci.

Musieliśmy zrezygnować z grochówki i bigosiku – wymagało to większych zabiegów organizacyjnych zważywszy na obowiązujące przepisy.

W imprezie wzięły udział dwie panie z Towarzystwa przypominającego pamięć 4 pułku. Przypomniały one historię jednostki i drewnianej kapliczki na jej terenie. W najbliższym czasie będę prowadził działania w celu wpisania tradycji 2 PAL do wyżej wspomnianego Towarzystwa.

 

Ze szkoła planujemy wydać jednodniówkę o 2 PAL, która będzie wręczana wszystkim uczniom kończącym szkołę, oraz Gazetkę Szkolną.

 

Jest jedyna szkoła podstawowa, która uczestniczyła w EDD w Kielcach.

 

Ilość osób uczestniczących około 200.

 

Busko-Zdrój

Organizatorem było:

 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oddział w Busku Zdroju

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008, organizowanych przez buski Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zrealizowano:

 

1. Udostępnienie turystom i kuracjuszom zabytkowych wnętrz drewnianego kościółka p.w. św. Leonarda w Busku  połączone ze spacerem dla kuracjuszy z części zdrojowej Buska do obiektu. (Sebastian Motyl (TOnZ) spacer, udostępnienie wnętrz i opowieść o historii kościoła  Justyna Nurek (TOnZ)

2. Przejście piesze „Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu” [Szlak łączy dwa drewniane kościoły: kościół p.w. św. Leonarda w Busku i kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Chotelku Zielonym}(wycieczkę poprowadzi Sebastian Motyl  przewodnik świętokrzyski).

3. W porozumieniu z p. Bogdanem Orłowskim  kustoszem Muzeum Ziemi Buskiej i członkiem TOnZ organizacja Dnia Otwartego Muzeum.

4. Wypożyczenie (od KOBIDZ) i organizacja wystawy „Polska. Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”  TOnZ w porozumieniu z Buskim Samorządowym Centrum Kultury (powierzchnie wystawowe w BSCK).

 

 

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZABYTKAMI

SOCIETY FOR THE PRESERVATION OF HISTORICAL MONUMENTS

 

ODDZIAŁ W BUSKU – ZDROJU

 

 

 

EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA 2008

W BUSKU-ZDROJU

ZORGANIZOWANYCH PRZEZ

BUSKI ODDZIAŁ TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI

 

 

Choć Europejskie Dni Dziedzictwa w Polsce są organizowana już od kilkunastu lat buski Oddział TOnZ włączył się w obchody po raz pierwszy. Można by rzec, politażowo. Stąd niezbyt może bogaty program i brak rozmachu. Wstęp i udział we wszystkich imprezach, organizowanych w ramach EDD był oczywiście bezpłatny.

Rozpoczęliśmy w niedzielę 14 września spacerem dla kuracjuszy i turystów do kościoła św. Leonarda, który w tym dniu był udostępniony dla zwiedzających (spacer z części zdrojowej Buska do kościoła – Sebastian Motyl, opowieść o historii  kościoła – Justyna Nurek). Frekwencja na spacerze – 45 osób, ponadto przeszło 30 osób zwiedzało kościół indywidualnie.

We wtorek 16.09. zorganizowaliśmy pieszą wycieczkę terenową 8 kilometrowym „Szlakiem drewnianego budownictwa sakralnego wzdłuż Maskalisu”, połączoną ze zwiedzaniem drewnianych kościołów w Busku i Chotelku Mimo fatalnej pogody wycieczka odbyła się. (wycieczkę poprowadził przewodnik świętokrzyski – Sebastian Motyl).

W sobotę 20.09 wraz z Panem Bogdanem Orłowskim – (społecznym kustoszem Muzeum Ziemi Buskiej i członkiem TOnZ) zorganizowaliśmy Dzień Otwarty Muzeum. Uczestników – ponad 40.

 

Willa „Polonia” (Muzeum Ziemi Buskiej)

(zdj. Sebastian Motyl)

 

Ponadto, z Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie wypożyczyliśmy wystawę „Polska. Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, która była prezentowana w dniach 15.09 – 2.10, w Galerii „Antresola” Buskiego Samorządowego Centrum Kultury. Kuratorem wystawy jest Pan Maciej Rymkiewicz (KOBiDZ).

 

Trudno ustalić ile osób zwiedziło wystawę – sądząc po wpisach w Księdze Pamiątkowej na pewno ponad 100.

Ogółem, we wszystkich imprezach w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 w Busku-Zdroju brało udział prawie 300 osób.

Ponadto, przygotowaliśmy wystawę grafik Romana Mirowskiego (Dyrektora Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach) „Drewniane kościoły i dzwonnice Ponidzia”, która po prezentacji w kilku miejscach będzie docelowo, na stałe eksponowana w drewnianym kościółku św. Leonarda w Busku, który jest pod szczególną opieką naszego Oddziału.

W ramach EDD nie udało nam się zorganizować wystawy o cmentarzu żydowskim w Busku (zdjęć pochodzących z dokumentacji fotograficznej kirkutu, jaką przeprowadził na wiosnę nasz Oddział oraz fotografii archiwalnych). Wystawa miała być prezentowana w Muzeum Ziemi Buskiej.

 

Sprawozdanie sporządził:

koordynator obchodów EDD 2008 w Busku: Sebastian Motyl

Wiceprezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Busku-Zdroju

Busko – Zdrój, dn. 1.10.2008

 

_____________________

Chęciny

 

Dnia 20 IX 2008 r., w niewielkim gronie, przypomniane zostały wydarzenia z drugiej wojny światowej, które zostały uwiecznione w nazwie głównego placu w Chęcinach- Plac 2 Czerwca. Został odczytany artykuł pana Henryka Ziółkowskiego, zamieszczony w kieleckiej jednodniówce, „Słowo Ludu”, z 1-2.06.1991 r., nr 125:

 

W Chęcinach edycje Europejskich Dni Dziedzictwa odbywają się od 1999 roku. W roku 2007odbył się ROK Chęcin. W efekcie tego eksperymentu polegającego na odbyciu szeregu imprez na terenie miasta i gminy Chęciny powstało Towarzystwo Ziemi Chęcińskiej, które w tym roku zaprezentowało w ramach EDD w swoje siedzibie, tj. Kościele Świętego Ducha (tak!) w Chęcinach skarb brązowy s przed około 3000 lat odnaleziony kilka dni wcześniej na polu we wsi Skiby. Zaprezentowany został również przygotowany przez Zespól Szkól Ogólnokształcących spektakl „Katyń”. Został przypomniany przez mnie artykuł o bitwie pod wsią Szewce i przeprowadzonej akcji odwetowej przez Niemców w Chęciach. Projektowane Nocne Zwiedzanie Zabytków w Chęcinach odbyło się w późniejszym terminie.

 

Podczas spotkań w Chęcinach udało się przekonać władze miasta i dyrekcji zespołu szkół w Chęcinach, aby placówką nosiła imię Kacpra Fodygi, architekta, rzeźbiarza, gwarka, wójta etc., żyjącego w pierwszej połowie XVII w.

Osób przyszło niewiele powodu bardzo brzydkiej pogody. Ale było sympatycznie.

________

Daleszyce

 

W miasteczku odbył się już trzeci Jarmark Świętego Michała, impreza zorganizowana przez daleszyckie towarzystow Jarmark na św. Michała zorganizowało już po raz trzeci Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej, nawiązując do dawnej tradycji największego jesiennego jarmarku, jaki odbywał sięw Daleszycach, przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy i daleszyckim Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury. Anna Oszczepalska, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej mówi: Jarmark na św. Michała jest daleszycką tradycją. Zorganizowaliśmy go już po raz trzeci. Cieszy się wielką popularnością i już wpisał się na stałe w kalendarz daleszyckich imprez. W tym roku na Rynku stanęło dziesiątki straganów, a kramarze przyjechali nawet z Rzeszowa. Był grill przygotowany przez zakład masarski H. Zychowicz, ciasta upieczone przez gospodynie z Brzechowa, wystawa starej szkolnej izby, rękodzieło Teresy Klimczak, Wiesławy Łukawskiej i Heleny Wójcik. Atrakcją były występy na scenie, które gorącymi brawami nagradzała publiczność. Wystąpili mali wokaliści Klara Kraj i Klaudiusz Kanclerz, grający na key-boardzie Jaś Bieniasz, śpiewał zespół harcerski „Wybranieccy” i Dalmarjanki z KGW w Daleszycach. Zespół mażoretek z Chmielnika paradował w rytm orkiestry dętej OSP Daleszyce. Z Łagowa przyszedł Zbój Madej, byli szczudlarze. Tańczyli Dominika Nazary i Wiktor Walczykowski ze studia „KICK” i Anna Cedro z Filipem Bokałło ze szkoły „Charleston”. Śpiewała Agata Pacierz z daleszyckiego gimnazjum. Wicemarszałek województwa Zdzisław Wrzałka pogratulował

Daleszanom wspaniałej zabawy. Członek Zarządu Województwa Świetokrzyskiego Marek Gootzrymał gromkie brawa za przyrzeczone 600 tys. zł na rozbudowę Osrodka Zdrowa. Tłumowi przed sceną nie mógł się też nadziwić starosta Zenon Janus. Publiczność wypełniła szczelnie Rynek już podczas „Godziny Biesiadnej”. Piosenki śląskiego zespołu Karpowicz Family znała niemal cała publiczność.

Uczestniczący w daleszyckim jarmarku poseł Przemysław Gosiewski, zawsze chętnie przyjeżdżający do Daleszyc, przypomniał, że w dniu jarmarku przypada rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego. Z tej okazji wraz z Burmistrzem Wojciechem Furmankiem przeszedł na Plac Cedry, gdzie złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów przed pomnikiem walczących o wolną Polskę

 

Janików koło Ożarowa

W Janikowie funkcjonuje Artystyczny Warsztat Kamieniarski Dąbrowskich. Jego tradycje i dorobek przedstawił Józef Dąbrowski w formie wystąpienia pt. ,,Tradycja historyczna i rodziny Henryka i synów Jarosława, Józefa, Dąbrowskich”.

Odbyło się również otwarcie Nadwiślańskiego Szlaku Artystycznego (Trasa przejścia: Galeria ,,Pod Chmurką” Edwarda Ziarki w Maruszowie., Dębno, Biedrzychowa, Nowe, Lasocin. Słowo o szlaku powiedział Marian Sus – Stowarzyszenie ,,Doły Biedrzychowskie”).

____________

Kazimierza Wielka

 

 

__________________________

Kielce

12 IX 2008 godz. 1100

W ramach obchodów EDD odbyła się sesja popularnonaukowa pt. Kielce przełomu XVIII i XIX wieku.

 

Organizatorzy:

Muzeum Historii Kielc

Regionalny Ośrodek badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

 

Wystąpili:

Dariusz Piotrowicz, Przemiany urbanistyczne Kielc od schyłku XVIII do połowy XIX wieku.

Dariusz Kalina, Tak zwany Gmach Leonarda w Kielcach.

Piotr Starzyk, Parafia św. Wojciecha w Kielcach do końca XVIII wieku.

Krzysztof Myśliński, Białogon koło Kielc w pierwszej połowie XIX wieku.

Krzysztof Kulak, Jan Ullmann i jego kaplica grobowa na Moczydle.

Dyrektor Muzeum, Jan Główka, Kieleckie tradycje kościuszkowskie.

Marek Pak, Drewniane kościoły powstałe z inicjatywy księdza kanonika kieleckiego Józefa Ćwiklińskiego jako element Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Bożena Sabat, Ciekawostki ze zbiorów Jarońskich w Kielcach.

Michał Sobala, Rezydencja biskupów krakowskich w świetle nowoodkrytego inwentarza z 1632 roku.

Bogdan Nocuń, W sprawie kopca Kościuszki na Chebdziu.

 

Została otwarta wystawa pt. Zabytki Kielc w grafice Romana Mirowskiego.

 

W sesji wzięli udział uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, przedstawiciele PTTK w Kielcach, studenci Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Radio Kielce, dziennikarka „Echa Dnia”, Telewizji Kielce.

 

W trakcie dyskusji ROBIDZ w Kielcach zobowiązał się wstępnie do pomocy merytorycznej w sprawie ratowania mogiły kosynierów na Chebdzie, oraz prac w celu odbudowy mauzoleum Jana Ulmana na Moczydle w Jaworzni.

____________________

Łagów

6 IX 2008

 Ośrodek Twórczości Ludowej w Sędku

odbyła się konferencja popularno-naukowa poświęcona historii i dziedzictwu Łagowa. W uroczystości udział wzięli: Ks. Franciszek Grela – Dziekan Dekanatu Świętokrzyskiego Honorowy Obywatel Łagowa, proboszcz parafii Łagów p. Lucjan Pietrzczyk – Wicekurator Oświaty, p. Jan Klamczyński – wójt Gminy Szydłów, p. Zofia Kaczor – Jędrzycka – Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Warszawie, p. Dariusz Kalina z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, p. Ewa Guz – Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Słupia, p. Stanisław Dunikowski, p. Krzysztof Socha, a także artyści zrzeszeni w Stowarzyszeniu Artystów Plastyków Świętokrzyskich w Kielcach: Teresa Sadłocha – prezes Stowarzyszenia, Anna Przewłocka, Anna Suchodoła, Sara Niedolaz, Mirosław Majewski, Kamil Klamczyński, Wacław Markocki, Mirosław Sadłocha oraz osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami uczestniczące w zajęciach w ramach projektu „Integracja społeczna poprzez twórczość ludową”, który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W trakcie uroczystości p. Dariusz Kalina przybliżył zgromadzonym mieszkańcom gminy Łagów ich historię oraz przedstawił wiele nowych faktów, dotychczas nie znanych świadczących o dynamicznym rozwoju Łagowa w XIV wieku. Po wykładzie wszyscy bardzo chętnie oglądali prace artystów plastyków namalowane w trakcie pleneru malarskiego oraz prace osób niepełnosprawnych uczestniczących w zajęciach. Oglądanie obrazów i prac umiliła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielin pod kierownictwem p. Jerzego Brackiego…. A następnie była degustacja swojskiego jadła…

Następnego dnia 7 września już po raz szósty mieszkańcy naszej gminy zgromadzili się pod krzyżem w Orłowinach, aby uczcić mieszkańców wsi oraz Antoniego Małka Dyrektora Szkoły w Orłowinach zamordowanego w Katyniu. W uroczystości udział wzięli: p. Przemysław Gosiewski – Poseł na Sejm RP, p. Zenon Janus – Starosta Kielecki, p. Bogdan Gierada – Członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, p. Barbara Piwnik – Sekretarz Powiatu Kieleckiego, p. Zofia Kaczor – Jędrzycka – Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Warszawie, p. Ewa Guz – Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Słupia, Stanisław Dunikowski, p. Robert Płaski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów, p. Zdzisław Zwoliński – Przewodniczący Rady Gminy Łagów, radni, sołtysi, kombatanci i leśnicy z pocztami sztandarowymi oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Łagów oraz z nowych Orłowin.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji mieszkańców Orłowin, Antoniego Małka Dyrektora Szkoły w Orłowinach, bohaterów którzy zginęli w czasie II Wojny Światowej oraz żyjących jeszcze mieszkańców Orłowin.

W wygłoszonej homilii Ks. Franciszek Grela mówił: ta Masza Święta jest lekcją historii, bo naród, który traci swoją pamięć, pamięć historyczną nie ma przyszłości, bo nie nawiązuje do swoich korzeni, fundamentów. W trakcie Mszy Świętej został poświęcony nowy krzyż, wykonany przez mieszkańców Orłowin – rodzinę państwa Augustowskich. Stanął on w tym samym miejscu co poprzedni aby przez następne lata przypominać wszystkim o ofierze jaką złożyli nasi dziadkowie walcząc o niepodległość państwa polskiego w czasie I i II Wojny Światowej. Po Mszy Świętej głos zabrał Poseł Ziemi Świętokrzyskiej p. Przemysław Gosiewski, który nie krył swojej radości z bycia w tym szczególnym miejscu, mówił: dziś siła nasza, siła mieszkańców Ziemi Świętokrzyskiej polega na tym, że pamiętamy o naszej tradycji, o tych chwilach wspaniałych, o tych chwilach kiedy obecni tu żołnierze Armii Krajowej nie ulegli ani wojskom sowieckim, ani hitlerowskim Niemcom i wówczas z oddaniem i poświęceniem walczyli o wolność. Na zakończenie podkreślił że naród, który pamięta o swojej historii będzie żył wiecznie. Głos zabrał również p. Zenon Janus Starosta Kielecki, a na zakończenie Wójt Gminy Łagów p. Stefan Bąk odczytał list od p. Jana Banaśkiewicza – członka, założyciela Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i Rodzina Policyjna w Kielcach, w którym autor nawiązał do mordu dokonanego w lasach katyńskich na policjantach służących na przedwojennym posterunku w Łagowie.

Następnie uczniowie Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie pod opieką Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie p. Wiesława Nawrockiego oraz p. Elwiry Wrony zaprezentowali patriotyczne przedstawienie. Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnił zespół parafialny „Michael” pod kierownictwem ks. Pawła Katy. Na zakończenie uroczystości zostały złożone wieńce pod krzyżem upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku oraz tragiczne wydarzenia września 1939 oraz 1944 roku. Organizatorem uroczystości było Nadleśnictwo Łagów oraz Urząd Gminy w Łagowie.

Miało miejsce otwarcie wystawy prac wykonanych w trakcie pleneru oraz prac osób uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Integracja społeczna poprzez twórczość ludową jest finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W uroczystości w Orłowinach wziął udział m.in. pan poseł Przemysław Gosiewski, ks. Franciszek Grela, Kawaler Orderu Odrodzenia Polski, starosta kielecki pan Zenon Janus.

W dwudniowych uroczystościach w EDD wzięło udział około 200-250 osób.

Miało miejsce otwarcie wystawy prac wykonanych w trakcie pleneru oraz prac osób uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Integracja społeczna poprzez twórczość ludową jest finansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

______________________

Małogoszcz

_________

Miedzianka

Organizatorzy:

Urząd miasta i urząd Gminy Chęciny

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 18 września 2008 w Miedziance pod Chęcinami odbyło się uroczyste otwarcie jedynej na terenie województwa świętokrzyskiego Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego. Mieści się ona w budynku dawnej szkoły, dokładnie w tym miejscu, gdzie eksploatowane były rudy miedzi od średniowiecza do XX w.

Pomysłodawcą powstania tego muzeum jest burmistrz miasta Chęcin, Robert Jaworski. „Jest mi niezmiernie miło, ze mogę powitać wszystkich znakomitych gości w tej historycznej i niezwykle ważnej chwili u podnóża Góry Miedzianki. Nie jest tajemnicą, że okolice Gminy i miasta Chęciny od zawsze stanowiły prawdziwy rarytas dla geologów i miłośników skamieniałości. Nasze miasto powstało na bazie dynamicznie rozwijającego się górnictwa kruszcowego. . dlatego też biorąc pod uwagę niezwykłe walory przyrodniczo-krajoznawcze postanowiliśmy powołać do życia Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Od dawien dawna do Chęcin przyjeżdżają geolodzy z całego kraju, ponieważ nasz region jest niezwykle bogaty geologicznie. To właśnie tutaj, w Miedziance, toczyło się życie górnicze”. Tymi słowy przywitał zgromadzonych gości.

„Do tej pory gmina Chęciny słynęła głównie z turystyki. Od dzisiaj będzie również słynęła z miejsca eksponującego wspaniałe eksponaty geologiczne. Gratuluję władzom pomysłu trafionego w dziesiątkę i otwarcia muzeum”. Na zakończenie inauguracji powiedział pan marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jakubas.

W drugiej części odbyła się sesja popularno-naukowa. Ksiądz doktor Marian Paulewicz przedstawił genezę powstania chęcińskiego ośrodka górniczego pt. Chęcińskie górnictwo kruszcowe XIC do połowy XVIII w.

Jerzy Fijałkowski, geolog, przedstawił w swoim wystąpieniu pt. Słowo o Miedziance, przypominając losy kopalni w Miedziance. Dariusz Kalina z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, przedstawił artykuł pt. Miedzianka i Polichno – dwie dzielnice miasta Chęcin.

Jerzy Gogoł z Państwowego Instytutu Geologicznego przypomniał zebranym postać Zbigniewa Rusinowskiego, geologa. Zaproponował aby jego imieniem nazwać otwarta placówkę.

Senator RP profesor Adam Massalski pogratulował panu burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu znakomitego pomysłu, a starosta powiatu kieleckiego Zenon Janus podziękował za lekcję historii, udzieloną przez wspomnianych prelegentów.

Następnie burmistrz miasta Robert Jaworski wraz przewodniczącą Rady Gminy, panią Krystyną Foksą, wręczyli w dowód uznania pamiątkowe grawertrony i dyplomy uznania najbardziej zasłużonym dla Gminy ks. Dr Marianowi Pulewiczowi, Jerzemu Fijałkowskiemu i Dariuszowi Kalinie.

 

Później odbył się wysęp młodzież szkolnej. W programie odśpiewany został m.in. hymn górniczy.

 

Degustacja kuchni regionalnej i dyskusja zakończyła spotkanie.

 

 

 

 

 

Miedzianka

Organizatorzy:

Urząd miasta i urząd Gminy Chęciny

Gminno-Miejski Ośrodek Kultury

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

 

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 18 września 2008 w Miedziance pod Chęcinami odbyło się uroczyste otwarcie jedynej na terenie województwa świętokrzyskiego Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego. Mieści się ona w budynku dawnej szkoły, dokładnie w tym miejscu, gdzie eksploatowane były rudy miedzi od średniowiecza do XX w.

Pomysłodawcą powstania tego muzeum jest burmistrz miasta Chęcin, Robert Jaworski. „Jest mi niezmiernie miło, ze mogę powitać wszystkich znakomitych gości w tej historycznej i niezwykle ważnej chwili u podnóża Góry Miedzianki. Nie jest tajemnicą, że okolice Gminy i miasta Chęciny od zawsze stanowiły prawdziwy rarytas dla geologów i miłośników skamieniałości. Nasze miasto powstało na bazie dynamicznie rozwijającego się górnictwa kruszcowego. . dlatego też biorąc pod uwagę niezwykłe walory przyrodniczo-krajoznawcze postanowiliśmy powołać do życia Muzealną Izbę Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Od dawien dawna do Chęcin przyjeżdżają geolodzy z całego kraju, ponieważ nasz region jest niezwykle bogaty geologicznie. To właśnie tutaj, w Miedziance, toczyło się życie górnicze”. Tymi słowy przywitał zgromadzonych gości.

„Do tej pory gmina Chęciny słynęła głównie z turystyki. Od dzisiaj będzie również słynęła z miejsca eksponującego wspaniałe eksponaty geologiczne. Gratuluję władzom pomysłu trafionego w dziesiątkę i otwarcia muzeum”. Na zakończenie inauguracji powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

W drugiej części odbyła się sesja popularno-naukowa. Ksiądz doktor Marian Paulewicz przedstawił genezę powstania chęcińskiego ośrodka górniczego pt. „Chęcińskie górnictwo kruszcowe XIV do połowy XVIII w.”

Jerzy Fijałkowski, geolog, przedstawił w swoim wystąpieniu pt. „Słowo o Miedziance,” przypominając losy kopalni w Miedziance.

Dariusz Kalina z Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach, przedstawił artykuł pt. „Miedzianka i Polichno – dwie dzielnice miasta Chęcin”.

Jerzy Gogoł z Państwowego Instytutu Geologicznego przypomniał zebranym postać Zbigniewa Rusinowskiego, geologa. Zaproponował aby jego imieniem nazwać otwarta placówkę.

Senator RP, profesor Adam Massalski pogratulował burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu znakomitego pomysłu, a starosta powiatu kieleckiego Zenon Janus podziękował za lekcję historii, udzieloną przez wspomnianych prelegentów.

Następnie burmistrz miasta Robert Jaworski wraz przewodniczącą Rady Gminy, Krystyną Foksą, wręczyli w dowód uznania pamiątkowe grawertrony i dyplomy uznania najbardziej zasłużonym dla Gminy ks. Dr Marianowi Pulewiczowi, Jerzemu Fijałkowskiemu i Dariuszowi Kalinie.

Następnie odbył się występ młodzież szkolnej, w programie odśpiewany został m.in. hymn górniczy.

Degustacja kuchni regionalnej i dyskusja zakończyła spotkanie zwiedzanie wystawy i dyskusje zakończyły spotkanie.

 

_________

Nowe nad Wisłą

Piknik w ,Sielskiej Dolinie pod hasłem: ,,Narodziny rzeźby”. Przedstawiono historię odbytych plenerów rzeźby oraz pożytki płynące ze współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Domem Kultury i Gminą Ożarów.

__________

Opatów

 

 

___________

Ostrowiec Świętokrzyski

 

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

13-14 IX 2008

Sesja popularno-naukowa w Galerii MCK kino Etiuda

Organizatorzy: KOŁO PRZEWODNIKÓW Świętokrzyskich przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK im. S. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

REGIONALNY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW W KIELCACH

Obchody EDD w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się pod patronatem honorowym prof. Henryka Samsonowicza oraz Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pod hasłem:

„Wielkie postaci ziemi ostrowieckiej w kulturze narodowej. 120. rocznica urodzin prof. Jana Samsonowicza. 150. rocznica śmierci Józefa Gołuchowskiego.

 

Wystąpienia:

-Wojciech Kotasiak –  Ostrowiec Św. „Antoni Piotrowski –  malarz z Nietuliska”

-mgr Monika Bryła-Mazurkiewicz  – Katolicki Uniwersytet Lubelski „Józef Wojciech Gołuchowski  – uczony i gospodarz”.

-Dariusz Kalina – ROBiDZ w Kielcach „Dwór obronny w Kosowicach i Świrnej (w ramach projektu: Budownictwo obronne na terenie powiatu ostrowieckiego”.

-dr Andrzej Rembalski -Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach „Profesor Mieczysław Radwan – inżynier, krajoznawca, historyk”.

-prof. dr hab. Stanisław Żak  –    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach „Wespazjan Kochowski – sarmata z Gaju”.

-prof. dr hab. Henryk Samsonowicz   –   Uniwersytet Warszawski „Profesor Jan Samsonowicz – badacz i miłośnik ziemi ojczystej”.

W przerwie ogłoszono wyniki konkursu o regionie da młodzieży oraz wręczenie nagród. następnie odbył się koncert muzyczny.

 

W niedzielę 14 września obyła się wycieczka rowerowa „Szlakiem wielkich postaci ziemi ostrowieckiej, oraz wycieczka autokarowa „Szlakiem wielkich postaci ziemi ostrowieckiej” Następnie odbyło się spotkanie obu grup wycieczkowych w Nietulisku, gdzie odbyło się tzw. ognisko turystyczne z udziałem zespołu ludowego.

Impreza towarzysząca: Konkurs wiedzy o regionie dla młodzieży. Artykuły oraz pytania poświęcone wielkim postaciom ziemi ostrowieckiej będą ukazywały się w prasie w m-cach lipcu i sierpniu b.r.

 

Obchody EDD w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się pod patronatem honorowym prof. Henryka Samsonowicza oraz Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pod hasłem:

Wielkie postaci ziemi ostrowieckiej w kulturze narodowej. 120. rocznica urodzin prof. Jana Samsonowicza. 150. rocznica śmierci Józefa Gołuchowskiego.”

Organizatorzy: KOŁO PRZEWODNIKÓW Świętokrzyskich przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK im. S. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

REGIONALNY OŚRODEK BADAŃ I DIKUNETACJI ZABYTKÓW W KIELCACH

 

Sesja popularno-naukowa

 

13 września sobota – Galeria MCK kino Etiuda

 

 

mgr Wojciech Kotasiak –  Ostrowiec Św. „Antoni Piotrowski –  malarz z Nietuliska”

mgr Monika Bryła-Mazurkiewicz  – Katolicki Uniwersytet Lubelski „Józef Wojciech Gołuchowski  – uczony i gospodarz”

 

mgr Dariusz Kalina – Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach

„Budownictwo obronne na terenie powiatu ostrowieckiego”

przerwa na kawę, ogłoszenie wyników konkursu wiedzy o regionie dla młodzieży oraz wręczenie nagród koncert

dr Andrzej Rembalski    –   Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

„Prof. Mieczysław Radwan – inżynier, krajoznawca, historyk”

 

13.30   prof. dr hab. Stanisław Żak  –    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach.

„Wespazjan Kochowski – Sarmata z Gaju”

 

prof. dr hab. Henryk Samsonowicz   –   Uniwersytet Warszawski

„Prof. Jan Samsonowicz – badacz i miłośnik ziemi ojczystej”

 

 

14 września niedziela

 

9.00  – wycieczka rowerowa „Szlakiem wielkich postaci ziemi ostrowieckiej”

– spotkanie uczestników – parking obok LIDLA (os. Słoneczne)

 

10.00  – wycieczka autokarowa „Szlakiem wielkich postaci ziemi ostrowieckiej”

– spotkanie uczestników – parking przy kinie „Etiuda”

16.00 – Spotkanie obu grup wycieczkowych w Nietulisku. Ognisko turystyczne,

występ  zespołu ludowego.

 

 

Impreza towarzysząca: Konkurs wiedzy o regionie dla młodzieży. Artykuły oraz pytania poświęcone wielkim postaciom ziemi ostrowieckiej będą ukazywały się w prasie w m-cach lipcu i sierpniu b.r.

 

 

(Od siebie dodam, że doskonale współpracuje się nam z ostrowieckim oddziałem PTTK; przygotowany jest materiał na publikację książkową z sesji).

__________________

Ożarów

W dniu 30 VIII 2008 r. odbyła się Międzynarodowa Polsko – Słowacka – Ukraińska Sesja Historyczna pt. Kościoły i zbory różnowiercze”.

Miejscem  spotkania była Sala Kameralna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

Organizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy Ożarów

Ożarowskie Stowarzyszenie Kulturalne „Forum”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie

Program obejmował:

-Odsłonięcie tablicy poświęconej Annie z Dunin-Wąsowiczów i prof. Jacques Le Goff, Teresie Dunin Wąsowicz. Złożeno kwiaty przy tablicy obok Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Ożarowie.

-Wykłądy:

-Krzysztof Koper, Krościenko nad Dunajcem 660 lat historii.

-Bożena Malovcova, Kościoły, kapliczki i zbory kościelne w Spiskiej Beli do 1918 roku.

-Orest Traczek, Cerkwie i inne zabytki sakralne Halicza.

 

W dniu 20 IX 2008 w ramach Dni Dziedzictwa odbyła się w Ożarowie impreza pt. W Kręgu Kamienia”. Miejscem spotkania był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie.

 

Program obejmował:

-Wykład Józefa Myjaka ,,Wywiedzione z kamienia”.

-Otwarcie wystawy w sali regionalnej prezentującej miniatury rzeźby sakralnej.

-Wernisaż okolicznościowy galeria twórców Grupy Artystycznej ,,Spinka” w Ożarowie.

-Promocję wydania publikacji pochodzących z III Międzynarodowej Sesji Historycznej ,,Wspólne Korzenie Słowian” – Kościoły, zbory różnowiercze i kapliczki-okolic Ożarowa, Krościenka nad  Dunajcem, Spiskiej Beli (Słowacja) Halicza (Ukraina). Europejskie dziedzictwo.

-Otwarcie wystawy grafik Romana Mirowskiego pt. Zabytki okolic Ożarowa w grafice.

 

Spotkanie poprowadził organizator Marcin Kwieciński, z Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ,,FORUM”.

Ożarów

 

W dniu 30 VIII 2008 r. odbyła się Międzynarodowa Polsko – Słowacka – Ukraińska Sesja Historyczna pt. „Kościoły i zbory różnowiercze”.

Miejscem  spotkania była Sala Kameralna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie

 

Organizatorzy:

Urząd Miasta i Gminy Ożarów

Ożarowskie Stowarzyszenie Kulturalne „Forum”

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie.

 

Program obejmował:

-Odsłonięcie tablicy poświęconej Annie z Dunin-Wąsowiczów i prof. Jacques Le Goff, Teresie Dunin Wąsowicz.

-Złożono kwiaty przy tablicy obok Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Ożarowie.

-Wykłady:

-Krzysztof Koper, Krościenko nad Dunajcem 660 lat historii.

-Bożena Malovcova, Kościoły, kapliczki i zbory kościelne w Spiskiej Beli do 1918 roku.

-Orest Traczek, Cerkwie i inne zabytki sakralne Halicza.

 

 

W dniu 20 IX 2008 w ramach Dni Dziedzictwa odbyła się w Ożarowie impreza pt. W Kręgu Kamienia”. Miejscem spotkania był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie.

 

Program obejmował:

-Wykład Józefa Myjaka ,,Wywiedzione z kamienia”.

-Otwarcie wystawy w sali regionalnej prezentującej miniatury rzeźby sakralnej.

-Wernisaż okolicznościowy galeria twórców Grupy Artystycznej ,,Spinka” w Ożarowie.

-Promocję wydania publikacji pochodzących z III Międzynarodowej Sesji Historycznej ,,Wspólne Korzenie Słowian” – Kościoły, zbory różnowiercze i kapliczki-okolic Ożarowa, Krościenka nad  Dunajcem, Spiskiej Beli (Słowacja) Halicza (Ukraina). Europejskie dziedzictwo.

-Otwarcie wystawy grafik Romana Mirowskiego pt. Zabytki okolic Ożarowa w grafice.

 

Spotkanie poprowadził organizator Marcin Kwieciński, z Ożarowskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ,,FORUM”.

 

 

 

Janików koło Ożarowa

 

W Janikowie funkcjonuje Artystyczny Warsztat Kamieniarski Dąbrowskich. Jego tradycje i dorobek przedstawił Józef Dąbrowski w formie wystąpienia pt. ,,Tradycja historyczna i rodzinny Henryka i synów Jarosława, Józefa Dąbrowskich”.

Odbyło się również otwarcie Nadwiślańskiego Szlaku Artystycznego (Trasa przejścia: Galeria ,,Pod Chmurką” Edwarda Ziarki w Maruszowie., Dębno, Biedrzychowa, Nowe, Lasocin. Słowo o szlaku powiedział Marian Sus – Stowarzyszenie ,,Doły Biedrzychowskie”).

 

Nowe nad Wisłą

Piknik w ,Sielskiej Dolinie pod hasłem: ,,Narodziny rzeźby”. Przedstawiono historię odbytych plenerów rzeźby oraz pożytki płynące ze współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Domem Kultury i Gminą Ożarów.

 

___________________

Przedbórz

 

 

_________________

Seemin

___________________

 

Sitkówka-Nowiny

 

W ramach obchodów EDD odbył się rajd pieszy z udziałem młodzieży szkolnej i osób zainteresowanych pod tytułem: Wspomnienia po ziemi zapisane.

 

Organizatorzy:

Adam Pepasiński przewodnik PTTK

Beata Januchta dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowinach.

 

Przebieg trasy: Nowiny Zgórsko Jaskinia Raj (Szlak czerwony obok miejsca egzekucji dokonywanych przez UB oraz grobów żołnierzy AK : Aleksandra Życińskiego PS. Wilczur, Karola Łoniewskiego PS. Lew, Józefa Fifarskiego PS Śmiały, Czesława Spadło PS. Mały), góra Okrąglica – Ołowianka Szewce (grób Aleksandra Gieruszki PS. Rycerz), Pasmo Zgórkie (Szlak niebieski: pomnik w miejscu bitwy partyzanckiej z 1944 roku, krzyż „Kadrówki”) Góra Patrol, Slowik, Białogon (szlak spacerowy), rezerwat Biesak, cmentarz w Białogonie.

Początek imprezy godz. 900, miejsce spotkania Przystanek MPK Słowik – Motel.

 

Sprawozdanie pana Adama Pepasińskiego, nauczyciela prowadzącego:

 

W dniu 21 IX 2008 roku grupka uczniów zrzeszonych w Klubie 4H działającym w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach wyruszyła na rajd pieszy. Zaplanowana trasa uległa skróceniu. Tego dnia w Szewcach miejscowi miłośnicy historii oraz kombatanci zrzeszeni w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej przygotowali pokazy wyszkolenia bojowego kawalerii, rekonstrukcje bitew: hubalczyków pod Huciskiem i oddziałów AK pod Szewcami. Rzęsisty, przedpołudniowy deszcz sprawił, ze na miejsce zbiórki przybyli tylko najwytrwalsi. Prowadził grupę przewodnik świętokrzyski PTTK, nauczyciel Adam Pepasiński. Na tę wędrówkę wybrała się też nauczycielka przyrody nowińskiej szkoły podstawowej pani Dorota Świtowska. Jeden z uczniów zachęcił do udziału w rajdzie swego tatę.

Mozolnie wszyscy wspinali się na Górę Słowikowską. Strome wejście od strony Zalesia tego dnia postawiło dodatkowe wymogi. Malutkie, spływające z góry strumyczki uczyniły te drogę dość śliską. Podczas chwilowych odpoczynków pani Dorota Świtowska uczyła uczestników rozpoznawania roślin, zabawiała ciekawymi historyjkami przyrodniczymi. Pan Adam Pepaziński wskazywał na skały obecne na drodze, opowiadał o historii tworzenia się Pasma Zgórskiego.

Na pierwszym szczycie zwycięsko rozwinęliśmy flagę Europejskich Dni Dziedzictwa podarowaną nam na tę wyprawę przez pracowników Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach – pana Dyrektora Romana Mirowskiego i pana Dariusza Kalinę Humory wyraźnie się poprawiły, bo deszcz zaczął ustawać. Powoli podchodziliśmy do pierwszego partyzanckiego grobu – Leona Górniaka „Kulki”. Przewodnik świętokrzyski PTTK Adam Pepasiński krótkie wyjaśnienia o nim zakończył prośbą o wspólną modlitwę za duszę tego bohaterskiego żołnierza Polski Podziemnej. Polecaliśmy w tej modlitwie Bogu także dusze innych żołnierzy spoczywających w szewskich lasach – Aleksandra Gieruszki „Rycerza”, Aleksandra Życińskiego „Wilczura”, Czesława Spadło „Małego”, Karola Łoniewskiego „Lwa”, Józefa Figarskiego „Śmiałego”, bezimiennych Żołnierzy Wyklętych, bestialsko, bezprawnie zamordowanych tutaj przez Urząd Bezpieczeństwa po 1945r.

W następnej kolejności zdobyliśmy Patrol – najwyższy szczyt Pasma Zgórskiego. Szlakiem czerwonym doszliśmy do mogił żołnierzy zamordowanych przez UB w Kielcach. Prowadzący przewodnik przedstawił sylwetki Aleksandra Życińskiego i jego podkomendnych, ich drogi bojowe, okoliczności uwięzienia i nieludzkiej śmierci. Dróżką obok „Raju” doszliśmy do pomnika bitwy partyzanckiej 1944r. Tutaj po Mszy Świętej spotkaliśmy się z przedstawicielami władz gminnych, panami: przewodniczącym Rady Gminy Sitkówka – Nowiny Zbigniewem Pykiem i zastępcą wójta Krzysztofem Rymem. Dzieci dzieliły się z nimi swoimi wrażeniami. Na koniec ustawiliśmy się przy pomniku do wspólnego zdjęcia – oczywiście z nasza flagą w tle.

Ten pełen wrażeń dzień zakończyły pokazy kawaleryjskie i rekonstrukcje bitewne. Z poszczególnymi prezentacjami znakomicie współgrały komentarze historyczne. Na zakończenie organizatorzy zadbali też o potrzeby cielesne uczestników uroczystości. Bigos, grochóweczka, kiełbasa, szyneczka, kiszki były znakomite. Kto zresztą wyliczy te wszystkie wspaniale przygotowane na tę chwilę potrawy? Dziewczyny ze szczególnym zachwytem patrzyły na ułanów. Niektóre śmielsze nawet dosiadały kawaleryjskich koni.

Z wielkim zainteresowaniem gromadziliśmy się wokół córki wspaniałego dowódcy AK, generała Antoniego Hedy. Na chwilę wyjrzało słońce. Ale zaraz lunął rzęsisty deszcz. Nikomu to jednak nie zepsuło humoru. Wszyscy obecni urządzili spontanicznie sobie samym koncert piosenek legionowych i partyzanckich.

Na zakończenie należy skierować jeszcze słowa podziękowania pod adresem pań z Biblioteki Gminnej w Nowinach – pani Dyrektor Beaty Januchty i pani bibliotekarki Julity Zając. Gromadzą one pracowicie wszelkie informacje o Naszej Gminie. Dzięki ich trudowi możemy nasze wyprawy wzbogacać o interesujące gawędy.

 

Udział wzięło około 50 osób

__________________

Skarżysko-Kamienna

W ramach obchodów EDD przewidziano sesję popularnonaukową w roku jubileuszu 85-lecia nadania praw miejskich miasta Skarżysko Kamienna w dniu 26 IX 2008

Miejsce sesji: Sala konferencyjna w budynku Biblioteki Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysko-Kamiennej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysko-Kamiennej.

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Program obejmował wystąpienia:

 

-prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (PAN Warszawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Badania regionalne we współczesnym świecie

-dr Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Wierzenia przedchrześcijańskie w świadomości polskiego średniowiecza (z uwzględnieniem Łyśca i Ślęży)

-dr Piotr Kardyś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Etymologia nazwy Skarżysko w świetle źródeł do końca XVI wieku.

-dr Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Szlachta i jej dobra ziemskie w okolicach Skarżyska w XVI-XVII wieku

-mgr Krzysztof Zemeła (historyk regionalista, dyrektor II LO): Marta Bałtruszajtis – życie wpisane w historię miasta50. XX w.

 

Całość poprzedzona zostanie występem zespołu ludowego i degustacją potraw z kuchni regionalnej.

 

 

Podkreślić należy ostatni wykład, prezentujący sylwetkę niezwykłej i wybitnej kobiety, mieszkanki Skarżyska.

 

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysko-Kamiennej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Skarżysko-Kamiennej.

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Miejsce sesji: Sala konferencyjna w budynku Biblioteki Publicznej im. ks. prof. W. Sedlaka

 

Program obejmował wystąpienia:

 

-prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (PAN Warszawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Badania regionalne we współczesnym świecie

-dr Beata Wojciechowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Wierzenia przedchrześcijańskie w świadomości polskiego średniowiecza (z uwzględnieniem Łyśca i Ślęży)

-dr Piotr Kardyś (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Etymologia nazwy Skarżysko w świetle źródeł do końca XVI wieku.

-dr Jacek Pielas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach): Szlachta i jej dobra ziemskie w okolicach Skarżyska w XVI-XVII wieku

-mgr Krzysztof Zemeła (historyk regionalista, dyrektor II LO): Marta Bałtruszajtis – życie wpisane w historię miasta50. XX w.

 

Całość poprzedzona zostanie występem zespołu ludowego i degustacją potraw z kuchni regionalnej.

 

Podkreślić należy ostatni wykład, prezentujący sylwetkę niezwykłej i wybitnej kobiety, mieszkanki Skarżyska.

________________

Starachowice

 

_____________________

Stopnica

 

____________

Szewce

W 64. rocznicę bitwy pod Szewcami, w deszczową i zimną sobotę 18 września 1944 roku dokonano jej rekonstrucji w podchęcińskich Szewcach. Stoczono ją z Niemcami 18 września 1944 roku przez oddziały partyzantów Armii Krajowej. Według pana Dionizego Krawczyńskiego z Komitetu Koordynującego przy Światowym Związku Żołnierzy AK, w rekonstrukcji wydarzeń sprzed ponad pól wieku uczestniczyło około 50 członków grup rekonstrukcyjnych. Oprawę pirotechniczną przygotował Arkadiusz Rośczak pracujący na planach filmowych jako pirotechnik. Broń mundury i inne wypożyczono z Łódzkiego Centrum Filmowego, całość opatrzono wyczerpującym historycznym komentarzem.

W niedzielę ten sam zespół odtworzył bój Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z hitlerowcami pod Huciskiem w marcu 1940 r. Poza tym pokazał nam się kawalerii polska w epizodzie z września 1939 roku z udziałem Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Wieczorem odbyło się ognisko dla zmęczonych i zziębniętych uczestników.

Dzień był deszczowy i zimny stąd frekwencja była mała, około 150 osób.

Podkreślić należy udział państwa Kadzidłowskich. Korneliusz Kadzidłowski uczestniczył w zorganizowanych przez szkołę na ul. Wrzosowej w Kielcach święcie 2 Pułku Artylerii Legionów w Kielcach. Był to najlepiej rozreklamowany element EDD w województwie świętokrzyskim, w tym radio, telewizja, prasa nie tylko regionalna.

 

 

_______________

Szydłów

__________________

Święta Katarzyna

Klasztor na Świętej Katarzynie

 

Organizatorzy:

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach.

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Klasztor SS. Bernardynek.

 

Miejscem spotkania był kościół SS. Bernardynek, w części drugiej – refektarz klasztorny.

 

 

Odbyła się sesja popularnonaukowa przygotowana przez Janusza Cedro, świętokrzyskiego konserwatora Zabytków: w jej trakcie przedstawione zostały referaty:

 

Ks. Nocoń, długoletni konserwator zabytków ze strony Biskupa Kieleckiego, obecnie rezydujący na kapelanii przy klasztorze „Dzieje klasztoru w świętej Katarzynie.

Janusz Cedro, Prace konserwatorskie przy kościele i klasztorze SS. Bernardynek w Świętej Katarzynie, z pokazem Audio-Video

Janusz Cedro, Przeprowadzone prace przy kapelani klasztornej, z pokazem Audio-Video

Roman Mirowski, Projektowane Pomniki Historii w województwie świętokrzyskim.

Dariusz Kalina, Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2208 w województwie świętokrzyskim.

 

Przekazano siostrom wystawę: Architektura sakralna Łysogór w grafice Romana Mirowskiego (krużganki, gdzie mają być umieszczone grafiki z opisem i mapą są w chwili obecnej poddane kończącej się renowacji).

 

Następnie zaproszono zgromadzonych gości na zwiedzania prawie całego klasztoru (na co siostry otrzymały dyspensę (klauzura!).

W refektarzu zostaliśmy poczęstowani przez siostry i księdza kapelana miła rozmową z Matką Przełożoną, rogalikami własnej roboty i kawą z wody świętego Franciszka.

 

Można było zapoznać się z kroniką klasztoru.

 

Obecna była dziennikarka z Echa Dnia.

 

Klasztor w  Świętej Katarzynie

 

Organizatorzy:

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach.

Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach.

Klasztor SS. Bernardynek.

 

Miejscem spotkania był kościół SS. Bernardynek, w części drugiej – refektarz klasztorny.

 

Odbyła się sesja popularnonaukowa przygotowana przez Janusza Cedro, świętokrzyskiego konserwatora zabytków: w jej trakcie przedstawione zostały referaty:

 

-ks. Nocoń, długoletni konserwator zabytków ze strony Biskupa Kieleckiego, obecnie rezydujący na kapelanii przy klasztorze „Dzieje klasztoru w świętej Katarzynie.

-Janusz Cedro, Prace konserwatorskie przy kościele i klasztorze SS. Bernardynek w Świętej Katarzynie, z pokazem Audio-Video

-Janusz Cedro, Przeprowadzone prace przy kapelani klasztornej, z pokazem Audio-Video

-Roman Mirowski, Projektowane Pomniki Historii w województwie świętokrzyskim.

-Dariusz Kalina, Podsumowanie Europejskich Dni Dziedzictwa 2208 w województwie świętokrzyskim.

 

Przekazano siostrom wystawę: Architektura sakralna Łysogór w grafice Romana Mirowskiego (krużganki, gdzie mają być umieszczone grafiki z opisem i mapą są w chwili obecnej poddane  renowacji).

Następnie zaproszono zgromadzonych gości na zwiedzania prawie całego klasztoru (na co siostry otrzymały dyspensę (klauzura!).

W refektarzu zostaliśmy poczęstowani przez siostry i księdza kapelana miła rozmową z Matką Przełożoną, rogalikami własnej roboty i kawą z wody świętego Franciszka.

Można było zapoznać się z kroniką klasztoru.

 

Ilość osób około 50.

___________

Tokarnia

 

_______________

Warszawa

__________________

Włoszczowa