ROK 1995

Sesja naukowa w Wiślicy. Temat: „Chrystianizacja Europy. Wiślica. Badania – Fakty- Hipotezy”.