ROK 1994

Ośrodek w Kielcach przygotował obchody pod hasłem: Cystersi. Misjonarze Europy. Była to sesja naukowa połączona z objazdem czterech konwentów: Jędrzejów, Koprzywnica, Sulejów, Wąchock.