Sesja naukowa: ”Późnośredniowieczne zamki na terenie d. woj. sandomierskiego. Współpraca: TPK, Civitas. Uczestnicy: prof. L. Kajzer, prof. A. Wyrobisz, dr S. Kołodziejski, dr A. Marciniak-Kajzer, dr M. Florek, dr Z. Lechowicz, dr J . Augustyniak, Cz. Hadamik, D. Kalina.

 

Efektem była publikacja książkowa.