ROK 2002

CHĘCINY

Sala Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Chęcinach

Sesja naukowa: pt. „Zamek w Chęcinach”

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Karczówki

Urząd Miasta i Gminy  Chęciny

 

Uczestnicy: prof. L. Kajzer, dr A. Marciniak-Kajzer, prof. Z. Pianowski, dr. Boguszewicz, W. Gliński, Cz. Hadamik, D. Kalina.

 

______

SOBKÓW

Budynek w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sobkowie

Promocja książki pt.

 

Organizatorzy:

Gimnazjum w Sobkowie im. Jana Pawła II

Regionalny Ośrodek Badań i Ochrony  Środowiska Kulturowego  w Kielcach